17 Mart 2010 Çarşamba

Bereket

Bereket, az malın çok faydası olmak, çok işe yaramak demektir. Bolluk, çoğalma, artma, Allah'ın insanlara nimetinin bolluğu, bağış, feyiz, maddî ve manevî imkânların çoğalması, hayır ve mutluluk anlamına gelen bir kelimedir. Ayrıca iyi ve hoş karşılanan bir şeyin süreklilik arz edişine de bereket denilmiştir. Söz konusu şey maddî ise mevcudiyetini sürdürmek yani tükenmemek anlamında bolluk, manevî ise, yine aynı anlamda hayır ve saadet kelimeleriyle ifade edilir.
Az bir mal, bereketli olunca, çok kimsenin rahat etmesine, çok iyi işlerin yapılmasına yarar. Bereketli olmayan çok mal vardır ki, sahibinin dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. O halde malın çok olmasını değil, bereketli olmasını istemelidir!
Günlük Hayatımızda Bereket
* Bir iş karşılığında helalliği belli bir para alırken “Allah bereket versin.”, alıcı da “Bereketini gör.” diye dua eder. Satıcı ilk satışını yaptığı müşteriye “Siftahı senden, bereketi Allah’tan” ifadesini kullanır.
* Yemek üzerine varılınca “Bereketli olsun” temennisinde bulunulur.
* Darlık, kıtlık, kuraklık zamanlarında “Bet-bereket kesildi.” “Bereket kalktı.” şeklinde ifade edilir.
* Bazı kişi, mekan, zaman, varlık..vb için de “mübarek” kelimesi kullanılır. Peygamberler, sahabeler, âlimler, salihler, şehitler için ”mübarek kişiler” Mekke, Medine, Kudüs, Kâbe-i Muazzama, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksa için mübarek mekânlar, bazı gün, gece ve aylar için mübarek günler, mübarek aylar tabiri kullanılır.
* Ayrıca hayırlı işlerde mü'minler “Mübarek olsun” diyerek tebrikleşirler.

Neyin Bereketi Nerede?
Malın bereketi artması, çoğalmasıdır.
Evin bereketi genişliği, rahatlığı, huzuru ve sakinliğidir.
Gıdanın bereketi bolluğu, temizliği ve helalliğidir.
Aile fertlerinin bereketi çokluğu ve güzel ahlakıdır. Aile müessesesinin bereketi eşlerin uyumlu, düzenli ve anlayışlı olmalarıdır.
Zamanın bereketi genişliği ve yapılması gereken işin vaktinde yerine getirilebilmesidir.
Sağlığın bereketi güçlü bir beden ve mutlu bir hayattır.
Ömrün bereketi uzun olması ve iyi işlerle geçmiş olmasıdır.
İlmin bereketi ise kapsam, beceri ve yetkinliktir.
Bereketi Elde Etme Yolları
1. Kuran-ı Kerim: Allah Teâlâ Kuran’ın bereketi hakkında şöyle buyuruyor: “İndirdiğimiz bu Kuran, kendinden önceki kitapları tasdik eden, bereket kaynağı bir kitaptır.” (Enam 92)
2. Takva ve İman: Muhakkak ki takva ve iman da bereketin kazanılmasına sebeptir. Allah Teala şöyle buyuruyor: “Eğer bu beldelerin halkları iman edip Allah’ın emir ve yasakları konusunda sorumlu, duyarlı, bilinçli olsalardı onlara göğün ve yerin bereket kapılarını açardık.” (Araf 96) Aile bireyleri bereketi takva ve helal rızıkla bulabilirler.
3. Besmele Çekmek: Besmele her işin başı olmalıdır. Nitekim Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Kişi eve girerken besmele çekerse şeytan yanındakilere; “Sizin için bugün akşam yemeği de uyku da yok.” der. Kişi eve girerken besmele çekmezse şeytan yanındakilere; “Yatacak yer buldunuz.” der. Eğer kişi yemeğe de besmeleyle başlamazsa şeytan yine yanındaki yardımcılarına; “Hem akşam yemeği hem de yatacak yer buldunuz.” der.” (Ebu Davud)
4. Yemekleri Birlikte Yemek: Aile fertlerinin bir araya gelip yemek yemesi bereketi kazanmak için bir sebeptir. Bir çok kişinin bir araya gelip yediği yemekte bereket hâsıl olur. Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiyi doyurur.” (Buhari) Yemek yiyenlerin sayısı arttıkça yemeğin de bereketinin arttığı gerçeği Ramazan İftarlarında daha açık göze çarpar.
5. Sahur Yapmak: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Sahurda bereket vardır.” (Müslim) Buradaki bereket ecir ve sevaptır. Burada Allah’ın emrine itaat ve Allah korkusu vardır. Ayrıca tutulan oruç da Allah’ın rızasına sebeptir.
6. Zemzem Suyu: Bu bereketli suyun kaynağı kurak topraklardadır. Zira bu arazide zemzemden başka su yoktur. Dağların ortasından çıkan bu bereketli su ilk günden beri kesilmeden akmaktadır. Peygamberimiz Zemzem Suyu hakkında şöyle buyurur: “Allah, İsmail'in annesi Hacer'e rahmet etsin. O, Zemzem'i kendi haline bıraksaydı veya avuçlamasaydı; muhakkak Zemzem akar, bir ırmak olurdu.” (Buhari)
7. Zeytin Yağı: Allah Teâlâ Kuran’da zeytin ağacını bereket ağaç diye vasfetmiştir. Şöyle buyurur: “Yakıtı doğuda da batıda da bulunmayan bereketli bir zeytin ağacının yağıdır.” (Nur 35) Bilindiği üzere zeytinyağı birçok hastalığa da ilaç olarak kullanılır.
8. Kadir Gecesi: Bu gecenin bereketi hiç kimseye gizli kalmaz. Bu gecenin gündüzünde aile reisi aile fertlerini toplayarak bu gecenin faziletini, bereketini ve bu gecedeki Allah’ın yoğun lütuf ve rahmetini anlatmalıdır. Bu geceyi aile fertleri birlikte geçirmeli, beraber dua etmeli ve Allah’ı zikretmelidirler. Allah Teala bu gece hakkında şöyle buyurur: “Biz Kuran’ı bereketli bir gecede indirmeye başladık. Biz daima insanları uyarmaktayız.” (Duhan 3) Bu ayette bahsedilen bereketli gecenin Kadir Gecesi olduğu ifade edilmiştir.
9. Ramazan ve Kurban Bayramları: İnsanların, bayram namazı ile başladıkları ve Allah’a sonsuz nimeti için şükrettikleri bayramlar Allah’ın nimetlere bereket verdiği kutlu zamanlardandır.
10.Helal Rızık: Bunlar Allah’ın bereketlendirdiği temiz yiyeceklerdir. Peygamberimiz şöyle buyurur: “Ey insanlar! Allah temizdir temiz olanı kabul eder.” (Müslim) Haram vasfını taşıyan mal sahibine fakirlik ve yokluktan başka bir şey getirmez. Şüphesiz ki Allah, haram mala bereket de vermez.
11. Şükür: Şükürdeki bereket Allah’ın şu buyruğuyla apaçık ortadadır: “Eğer şükrederseniz verdiğim nimetleri daha da artırırım.” (İbrahim 7) Ayetteki bahsedilen artma her türlü nimet içindir. Mal, sağlık, hayat gibi.
12. Sadaka: Allah Teâlâ sadakanın karşılığını en az on katı fazlasıyla verir. Dilediği kimse için bunu daha da artırır. Ayeti Kerime’de şöyle buyrulur: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz dane buluna bir tohum gibidir. İşte bunun gibi Allah dilediğine / malını Allah yolunda harcayanlara kat kat fazlasıyla verir. Biliniz ki Allah’ın hazinesi geniştir, kime ne kadar vereceğini kimin nereye ve ne kadar harcadığını iyi bilir.” (Bakara 261) Peygamberimiz de şöyle buyurur: “Her iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar sevap vardır. Her kötülük ise bir misli ile yazılır. Allah onu affederse o da yazılmaz.” (Buhari)
13. İyilik Yapmak ve Akraba Ziyareti: Peygamberimiz şöyle buyurur: “Sıla-i rahim, güzel ahlak, başkalarıyla iyi geçinme, beldeleri mamur ömürleri uzun eder.” (Müsned)
14. Erken Kalkmak: Kişinin sabah erken saatte yataktan kalkarak işine başlaması berekete vesiledir. Peygamberimiz şöyle buyurur: “Sabahın erken saatleri ümmetim için bereketli kılındı.” (Müsned) Birçok kişi başarıyı başta Allah yardımıyla sonra da erken işe başlayarak elde ettiğini anlatır. Yapılması gereken bütün işler ilk vaktinde yapılmalıdır.
15. Evlenmek: Evlenmek de bereketi elde etme yollarından biridir. “Allah’ın nimeti, lütfu boldur, evlenenlere karşı çok lütufkârdır, kime ne kadar rızık vereceğini iyi bilir.” (Nur 32) “Sakın yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onların rızkını da sizin rızkınızı da veririz.” (İsra 31)
16. Plan Yapmak: Kim bereketi kolay elde etmeye vesile olduğunu bilerek plan ve hazırlığa ara verir ki? Birçok insan görürsün. Onlar işleri olduğu gibi Allah’a mı bırakırlar yoksa kendilerinin ve çocuklarının geleceği için plan mı yaparlar?
Şurası bir gerçek ki bizim bu konuda bazı şeyleri tekrar gözden geçirmemiz ve geleceğe yeni planlar yaparak hazırlanmamız gereklidir. İşte bundan sonra Allah’a tevekkül edip bereket isteyebiliriz.

(Çeşitli sitelerden derlenmiştir.)

Hiç yorum yok: