16 Mart 2010 Salı

İslam'da Bazı İlkler

 • İlk Vahiy: M.S. 610 / 17 Ramazan
 • İlk İnen Âyetler : Alak Suresi; 1-5
 • İlk Kadın Müslüman: Hz. Hatice
 • İlk Erkek Müslüman: Hz. Ebû Bekir
 • İlk Çocuk Müslüman: Hz. Ali
 • İlk Köle Müslüman: Hz. Zeyd
 • İlk Kadın Şehîd: Hz. Sümeyye
 • İlk Erkek Şehîd: Hz. Yâsir
 • İlk Mescid: Küba
 • İlk Ezan: H. l/M. 622 – Medîne
 • İlk Müezzin: Hz. Bilâl-i Habeşî
 • Kurân-ı Kerîme ilk harekeyi koyan Ebül-Esved ed-Düelî;
 • Kur’an-ı Kerim’e noktalama işâretlerini de, Yahyâ bin Yamer koydu.
 • Müslümanların ilk karargâhı, Dâr-ül Erkâm’dır.
 • İlk kılıç çeken mücahit, Zübeyr bin Avvam’dır.
 • Düşmana ilk ok atan sahabî, Sa’d bin Ebî Vakkâs’dır.
 • Harem-i şerîfte ilk açıkta namaz kılan, Hazret-i Ömer’dir.
 • İslâm’da ilk selâm veren, Ebû Zer-i Gıfârî’dir.
 • İlk düzenli orduyu kuran, ilk tâlimi, ilk askerî eğitimi yaptıran, Hazret-i Ömer’dir.
 • İlk para bastıran, gümrük vergisi alan, nüfus sayımını yaptıran ve hicrî takvimi uygulayan, Hazret-i Ömer’dir.
 • Vilâyetlere ilk resmî kadı yollayan ve sınır karakolu kurduran, Hazret-i Ömer’dir.
 • Çocukların eğitimi için ilk defa tedrisat programı yapan Hazret-i Ömer’dir.
 • Mushaf-ı şerîfi ilk çoğaltıp dağıtan Hazret-i Osman’dır.
 • İlk kütüphâne, Hazret-i Muâviye devrinde yapıldı.
 • İlk kütüphâne memuru, Hâlid bin Yezîd’dir.
 • İlk yazılı antlaşma, Hicrî 1. yılda Yahudilerle yapıldı.
 • İlk kitap yazan Müslüman, İbni Cüreyc’dir.
 • Kâbe’ye karşı ilk namaz, vahiy üzerine Mescid-i Kıbleteyn’de kılındı.
 • İlk Cumâ namazı, Kuba Mescidi’nde kılındı.
 • Müslümanların ilk başşehri, Medine-i Münevvere’dir.
 • İlk gazâ, Bedir Gazâsı’dir.
 • Resûlullahın ilk halîfesi, Hazret-i Ebû Bekir’dir.
 • Kur’ân-ı Kerîmi mushaf hâlinde ilk toplayan Hazret-i Ebû Bekir’dir.
 • İlk İslâm tarihçisi, İbni İshâk’tır.
 • İlk İslâm tarihi yazan, Ebû Müsel Eş’arî’dir.
 • İlk Medrese, Suffe’dir.
 • Peygamberimizin arkasında namaz kıldığı ilk kişi Abdurrahman b. Avf
 • İlk defa "kamuoyu yoklaması" yapan şahıs Abdurrahman b. Avf
 • İlk Müslüman iş kadını: hz. Hatice ilk namaz kılan kadın
 • Dünyanın ilk Müslüman astronotu, Malezyalı Sheikh Muszaphar Shukor
 • Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk keşfeden Müslüman bilgin Beyrunî'dir. (973-1050)
 • Matematikte Trigonometri'nin mucidi Müslüman âlim Battani'dir.
 • Küçük kan dolaşımını ilk defa keşfeden İbnü'n-Nefis'tir.
 • Bilgisayarın ilk mucidi Müslüman âlim Cezeri'dir.
 • Atom bombasının mucidi Müslüman bilgin Câbir bin Hayyan'dır.

1 yorum:

Nezihe Ak İnci dedi ki...

Cok faydali, tesekkurler paylastiginiz icin.