13 Aralık 2010 Pazartesi

Okul Öncesi İçin Elifbâ Öğretimi (Giriş)

0-6 yaş döneminin eğitimdeki önemi herkesçe mâlum. Kitaplardaki ifadesiyle bu dönemde çocuk verilenleri süngerin suyu içine çektiği gibi alıyor ve öğretilenler taşa yazılan yazı gibi kalıcı oluyor. Bu dönem elbette din eğitimi açısından da iyi değerlendirilmesi gereken bir dönem. Din eğitimi açısından bakıldığında, çocuğun bu dönemde algı seviyesinin yüksek olmasının yanında hadis-i şerifte bahsedildiği gibi "fıtrat" üzere yaratılan çocuğun bu eğitimi almaya meyilli olması, âdeta "kolaylaştırılmış" bir eğitim ve öğretimden geçiyor olması 0-6 yaş döneminin önemini bir kat daha artırıyor. Peki bu eğitim ve öğretim nasıl olmalı?
Dinî eğitim öğretim -özelde Kur'an okuma öğretimi- süresince dikkat edilmesi gereken temel noktalar:
  • Öğretici konumunda olan kişi bu işi sevgiyle ve sabırla yapmalı. Sevmediği bir işi istemeyerek yapıyor olması kaş yaparken göz çıkarmaya sebep olabilir. Kendisine din eğitimi yanlış şekilde verildiği için dinden soğuyan, soğumakla da kalmayıp tam tersine bir yapı geliştiren, çocukken camiden kovulduğu için bir daha camiden içeri adım atmayan insanların hikâyelerini defalarca duymuşuzdur.
  • Modern yöntemlerden faydalanılmalı. Eskiden olduğu gibi ilme talip olan "talebe"ler ile muhatap değiliz. Zamanımızın "öğrenci"lerine din eğitimini sevdirmek, ilgi çekici hâle getirmek için imkânlarımız dahilinde eğitim-öğretim sürecini renklendirmeliyiz. Bu "renklendirme" işlemi okul öncesi dönemde daha gerekli. (Renkli materyaller, bilgisayar oyunları, evde hazırlanan öğretici kartlar, bilgisayarda hazırlanan görsel ve sesli materyaller vs. )
  • Çalışma süresi iyi ayarlanmalı. Çocuğu yaşı gereği dikkat süresinin kısa olması nedeniyle kısa süreli çalışmalar yapılmalı, algısının açık olduğu zamanlar tercih edilmeli (uykuluyken, karnı açken vs. çalışılmamalı), dikkat dağıtıcı unsurlar bertaraf edilmeli.
  • Çalışma süresince çocuk teşvik edilmeli, karakteri nispetinde küçük ödüller verilmeli, takdir ifade eden kelimeler ve beden dili (öpme, sarılma vs.) kullanılmalı. Kesinlikle azarlanmamalı, çalışmak istemiyorsa zorlanmamalı.

Hiç yorum yok: