28 Ekim 2011 Cuma

Yaklaş Yaklaş... (Oyun, Kurban)

Kurban kelimesinin yaklaşmak anlamına geldiği, kurban ibadetini yerine getiren Müslümanların Allah’a yaklaştıklarını vurguladıktan sonra aşağıdaki oyun oynanır.

Yaklaş Yaklaş Oyunu: Kurban ibadetiyle ilgili derste anlatılanlardan bir soru listesi oluşturulur. Öğrenciler üç gruba ayrılır. Her grup sırayla bir numara söyler. Soru listesinde söylediği numaraya denk gelen soru sorulur. Cevabı bilirse öğretici “yaklaş yaklaş” der ve grup bir adım öne çıkar. Cevabı bilemezse veya yanlış cevap verirse olduğu yerde bekler. Öğretmene en son yaklaşan ilk yaklaşan öğrenci grubuna küçük bir hediye (çikolata vs.) verilir. En geç gelen/gelemeyen grup ise yerde timsah yürüyüşüyle teşrik tekbiri getirme cezasına çarptırılır.

(Soruları cevaplarken grup ortak karar verir, bir öğrenci sözcü seçilebilir.)

(Timsah yürüyüşü: Öğrenciler emekleyen bebek gibi yerde dururlar. Arkadaki öğrenci elleriyle önündeki öğrencinin bacaklarından tutar ve yürürler.)

Sorular

1. Kurban ibadeti bize hangi peygamberden miras kalmıştır?

2. Teşrik tekbiri getirin.

3. Teşrik tekbirinin hükmü nedir?

4. Kurban kelimesi ne anlama gelir?

5. Kurban kesmenin hükmü nedir?

6. Kurban Bayramında kurban kesilebilecek bir gün söyleyin.

7. Kurban Bayramında kurban kesilebilecek bir gün söyleyin.

8. Kurban Bayramında kurban kesilebilecek bir gün söyleyin.

9. Kurban Bayramının hangi günü kurban kesemeyiz?

10. Kurban ibadeti hangi hicrî ayda yapılır?

11. Kurban ibadeti yapıldığı hicrî ayın kaçıncı günlerinde yapılabilir?

12. Kurban ibadeti hangi ibadetle eş zamanlıdır?

13. Kurban edilebilecek hayvanlara bir örnek verin.

14. Kurban edilebilecek hayvanlara bir örnek verin.

15. Kurban edilebilecek hayvanlara bir örnek verin.

16. Kurban edilemeyecek hayvanlara bir örnek verin.

17. Kurban edilemeyecek hayvanlara bir örnek verin.

18. Kurban edilemeyecek hayvanlara bir örnek verin.

19. Koyunu kaç kişi kesebilir?

20. Keçiyi kaç kişi kesebilir?

21. İneği kaç kişi kesebilir?

22. Deveyi kaç kişi kesebilir?

23. Kurban kesme emrinin geçtiği bir sûre adı söyleyin.

24. Kurban kesme emrinin geçtiği bir sûre adı söyleyin.

25. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

26. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

27. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

28. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

29. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

30. Kurban etinin ayrılabileceği gruplardan birini söyleyin.

31. Kurban etinin ayrılabileceği gruplardan birini söyleyin.

32. Kurban etinin ayrılabileceği gruplardan birini söyleyin.

33. Kurban ibadetini bize kazandırdıklarından birini söyleyin.

34. Kurban ibadetini bize kazandırdıklarından birini söyleyin.

35. Kurban ibadetini bize kazandırdıklarından birini söyleyin.

Not: Aynı soru denk geldiği zaman öğrenciden o ana kadar söylenmemiş bir maddeyi, bir özelliği vs. söylemesi istenir.

Kurban (ders işleniş örneği)

DERSİN İŞLENİŞ ÖRÜNTÜSÜ

1. Derse Giriş:

a. Önceki dersin özeti

b. Dikkat çekme:

- En sevdiğiniz yemek nedir? (Öğrenciler sevdikleri yemekleri sayarlar. Eğer köfteyi söyleyen çıkmazsa öğretmen söyler.)

- Ben de köfteyi çok severim. Anneniz her zaman köfte yapıyor mu? Ne kadar sürede bir köfte yiyebiliyorsunuz? Haftada, iki haftada, üç günde bir vs.

- Kıyma pahalı galiba değil mi o yüzden çok sık yiyemiyoruz. Ama bazen daha sık köfte yiyebiliyoruz ne zaman olabilir bu? (Kurban bayramından sonraki günlerde) Buzdolaplarımızda etler çok oluyor o zaman değil mi?

- Sizden başka köfteyi seven çocuklar da vardır değil mi? Bütün çocuklar köfteyi sever, ama herkes yiyemiyor. Keşke her çocuk köfte yiyebilse. Kurban kestiğimiz zaman başkalarına et dağıtıyor, onların da et, köfte yemelerine vesile oluyoruz. Ne kadar güzel değil mi?

c. Motivasyon/Güdüleme: Bugünkü dersimizde Kurban ibadetiyle ilgili bilgiler öğreneceğiz.

2. Derse Geçiş-İçerik

a. Konuya geçiş:

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in kurban ile ilgili kıssası öğrencilerin yaşı ve duygusal gelişimi değerlendirildikten sonra aşağıda video eşliğinde anlatılır. (Uygun değilse bu giriş mutlaka değiştirilmelidir.)Teşrik tekbirlerine gelinince teşrik tekbirlerinin tanımı yapılır, sözleri gösterilir, teşrik tekbirleri dinlettirilir ve topluca okunur. (Ders sonunda teşrik tekbirleriyle ilgili buradaki gibi bir kart da hazırlanabilir.) Kurban keserken getirilen teşrik tekbirinde tehlil ve tekbir ifadelerinin yer aldığı vurgulanır. Daha sonra kurban konusuna geçilir.Kurban

Kurban yaklaşmak demektir.

· Kurban kesmekle yükümlü kişilerin,

· Kurban Bayramının ilk üç gününde,

· bu ibadet için uygun olan bir hayvanı,

· Allah rızası için kesmesine denir.

Kurban kesmek vaciptir.

Kur’an-ı Kerim’de Kurban İbadeti

1. Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele! (Hac Suresi, 34.ayet)

2. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. (Hac Suresi, 37.ayet )

3. O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. (Kevser Suresi, 2. ayet)

- Bir öğrenciye Kevser Suresi ezberden okutulur.

Hadis-i Şerif’te Kurban İbadeti

Kim mal genişliği bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın. (Hadis-i Şerif)

Kimler Kurban Kesmelidir?

1. Müslüman

2. Akıllı

3. Ergin

4. Zengin

5. Hür

6. Yolcu olmayan

Kurban İbadetinin Zamanı Nedir?

· Kurban ibadetinin zamanı Zilhicce ayının 10 - 11 ve 12. günleri yani

Kurban Bayramının 1 - 2 ve 3. günleridir.

· Kurban Bayramının 4. günü kurban kesilmez.

· Kurban ibadeti Hac ibadetiyle eş zamanlıdır.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir?

1. Koyun, keçi, sığır, deve cinsinden olmalı. (Koyun ve keçiyi bir kişi, deve ve ineği en fazla yedi kişi ortaklaşa kesebilir)

2. Hayvan sağlıklı olmalı

3. Hayvan çok küçük olmamalı.

- Koyun ve keçinin yalnızca bir kişi tarafından, inek ve devenin ise 7 kişiye kadar ortaklaşa kesebileceği vurgulanır.

b. Ara özet: Kurban ibadetinin tanımından hareketle tahtaya aşağıdaki tablo çizilir. - 3N1K :) şeklinde kısaltılırsa akılda kalıcı olabilir- Öğrenciler sırayla ve tempolu bir şekilde (Bu etkinlik esnasında hareketli bir müzik açılabilir.) kalkarlar ve ikinci satırdaki boşlukları tamamlarlar. En çok boşluk dolduran öğrenciye küçük bir hediye verilir.

· Kim sütununa Kurban kesmesi gereken kişinin özelliklerini

· Ne zaman sütununa Kurban ibadetinin zamanını

· Ne sütununa da Kurban kesilebilecek hayvanın özelliklerini

· Niçin sütununa da Kurban ibadetinin amacını yazmaları beklenir.

c. Ara geçiş: Kurban ibadetiyle ilgili genel şartları öğrendik. Şimdi bu ibadetin kişiye ve topluma neler kazandırdıklarına bakalım.

Kurban Eti Ne Yapılır?

Üç parçaya ayrılır.

- Üçte birini akrabaya, komşuya

- Üçte birini fakirlere,

- Üçte birini de kendi evimize ayırırız.

Kurban İbadeti Bize Neler Kazandırır?

1. Allah’ın emrini yerine getirerek O’na yaklaşırız.

2. Toplumda dayanışma ve yardımlaşma duyguları yaygınlaşır.

3. Bize verdiği nimetler için Allah’a şükretmiş ve O’nun bize verdiklerinden başkalarına hediye etmiş oluruz.

4. Allah’a itaat konusunda Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’in yaşadıkları sınavı hatırlarız. Böylece Allah’a teslim olduğumuzda O’nun bize hep yardım edeceğini ve bizi koruyacağını düşünürüz.

3. Dersi Bitiriş:

a. Özet:

Kurban kelimesinin yaklaşmak anlamına geldiği, kurban ibadetini yerine getiren Müslümanların Allah’a yaklaştıklarını vurguladıktan sonra aşağıdaki oyun oynanır.

Yaklaş Yaklaş Oyunu: Kurban ibadetiyle ilgili derste anlatılanlardan bir soru listesi oluşturulur. Öğrenciler üç gruba ayrılır. Her grup sırayla bir numara söyler. Soru listesinde söylediği numaraya denk gelen soru sorulur. Cevabı bilirse öğretici “yaklaş yaklaş” der ve grup bir adım öne çıkar. Cevabı bilemezse veya yanlış cevap verirse olduğu yerde bekler. Öğretmene en son yaklaşan ilk yaklaşan öğrenci grubuna küçük bir hediye (çikolata vs.) verilir. En geç gelen/gelemeyen grup ise yerde timsah yürüyüşüyle teşrik tekbiri getirme cezasına çarptırılır.

(Soruları cevaplarken grup ortak karar verir, bir öğrenci sözcü seçilebilir.)

(Timsah yürüyüşü: Öğrenciler emekleyen bebek gibi yerde dururlar. Arkadaki öğrenci elleriyle önündeki öğrencinin bacaklarından tutar ve yürürler.)

b. Değerlendirme soruları

- Kurban nedir?

- Kurban ibadetiyle ilgili bir ayet söyleyin.

- Kurban ne zaman kesilir?

- Kimler kurban keser?

- Kurban edilecek hayvanın özellikleri nelerdir?

- Kurban eti ne yapılır?

- Kurban ibadeti bize neler kazandırır?

c. Eğer dersten sonra öğrenciler müsaitse derste anlatılan çizgi filmin kurbanla ilgili bölümü seyrettirilebilir.

4. Ev ödevi:

a. Hac Sûresi 37. âyet “Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah'a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.” hakkında bir paragraflık bir yazı yazın.

b. Çalışma kâğıdını doldurun.

KONU İLE İLGİLİ SUNU GÖRSELLERİ

Kurban sunusunu buradan indirebilirsiniz.