28 Ekim 2011 Cuma

Yaklaş Yaklaş... (Oyun, Kurban)

Kurban kelimesinin yaklaşmak anlamına geldiği, kurban ibadetini yerine getiren Müslümanların Allah’a yaklaştıklarını vurguladıktan sonra aşağıdaki oyun oynanır.

Yaklaş Yaklaş Oyunu: Kurban ibadetiyle ilgili derste anlatılanlardan bir soru listesi oluşturulur. Öğrenciler üç gruba ayrılır. Her grup sırayla bir numara söyler. Soru listesinde söylediği numaraya denk gelen soru sorulur. Cevabı bilirse öğretici “yaklaş yaklaş” der ve grup bir adım öne çıkar. Cevabı bilemezse veya yanlış cevap verirse olduğu yerde bekler. Öğretmene en son yaklaşan ilk yaklaşan öğrenci grubuna küçük bir hediye (çikolata vs.) verilir. En geç gelen/gelemeyen grup ise yerde timsah yürüyüşüyle teşrik tekbiri getirme cezasına çarptırılır.

(Soruları cevaplarken grup ortak karar verir, bir öğrenci sözcü seçilebilir.)

(Timsah yürüyüşü: Öğrenciler emekleyen bebek gibi yerde dururlar. Arkadaki öğrenci elleriyle önündeki öğrencinin bacaklarından tutar ve yürürler.)

Sorular

1. Kurban ibadeti bize hangi peygamberden miras kalmıştır?

2. Teşrik tekbiri getirin.

3. Teşrik tekbirinin hükmü nedir?

4. Kurban kelimesi ne anlama gelir?

5. Kurban kesmenin hükmü nedir?

6. Kurban Bayramında kurban kesilebilecek bir gün söyleyin.

7. Kurban Bayramında kurban kesilebilecek bir gün söyleyin.

8. Kurban Bayramında kurban kesilebilecek bir gün söyleyin.

9. Kurban Bayramının hangi günü kurban kesemeyiz?

10. Kurban ibadeti hangi hicrî ayda yapılır?

11. Kurban ibadeti yapıldığı hicrî ayın kaçıncı günlerinde yapılabilir?

12. Kurban ibadeti hangi ibadetle eş zamanlıdır?

13. Kurban edilebilecek hayvanlara bir örnek verin.

14. Kurban edilebilecek hayvanlara bir örnek verin.

15. Kurban edilebilecek hayvanlara bir örnek verin.

16. Kurban edilemeyecek hayvanlara bir örnek verin.

17. Kurban edilemeyecek hayvanlara bir örnek verin.

18. Kurban edilemeyecek hayvanlara bir örnek verin.

19. Koyunu kaç kişi kesebilir?

20. Keçiyi kaç kişi kesebilir?

21. İneği kaç kişi kesebilir?

22. Deveyi kaç kişi kesebilir?

23. Kurban kesme emrinin geçtiği bir sûre adı söyleyin.

24. Kurban kesme emrinin geçtiği bir sûre adı söyleyin.

25. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

26. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

27. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

28. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

29. Kurban kesmesi gereken kişide olması gereken şartlardan birini söyleyin.

30. Kurban etinin ayrılabileceği gruplardan birini söyleyin.

31. Kurban etinin ayrılabileceği gruplardan birini söyleyin.

32. Kurban etinin ayrılabileceği gruplardan birini söyleyin.

33. Kurban ibadetini bize kazandırdıklarından birini söyleyin.

34. Kurban ibadetini bize kazandırdıklarından birini söyleyin.

35. Kurban ibadetini bize kazandırdıklarından birini söyleyin.

Not: Aynı soru denk geldiği zaman öğrenciden o ana kadar söylenmemiş bir maddeyi, bir özelliği vs. söylemesi istenir.

Hiç yorum yok: