9 Ocak 2012 Pazartesi

İsrâ ve Mi'rac (Ders işleniş örneği)

a.     Önceki dersin özeti
b.    Dikkat çekme:  Hediye kutuları öğrencilere dağıtılır (Üzerini fiyonkla süslediğiniz herhangi bir kutu olabilir. kutu yoksa renkli zarflar da olur) ve ilerleyen dakikalarda kutuların içine bakabilecekleri Öğrencilere onlar için yıl içindeki özel günlerin neler olduğu sorulur. Daha sonra hicri takvim konusunu işlerken öğrendiğimiz özel gecelerin neler olduğunu söylemeleri istenir. Aşağıdaki tablo tahtaya çizilir.

Mevlid Kandili  Þ Rebiulevvel
Mirac Kandili    Þ Recep
Regaib Kandili  Þ Recep
Berat Kandili    Þ Şaban
Kadir Gecesi    Þ Ramazan

c.     Motivasyon/Güdüleme: Bugünkü dersimizi dikkatle dinlerseniz, bu beş özel geceden biri olan Mirac kandili hakkında bilgi sahibi olacaksınız ve bu gecenin neden önemli olduğunu, bu geceyi neden kutladığımızı öğreneceksiniz.

2.     Derse Geçiş-İçerik
a.     Konuya geçiş: 
İsra ve Mi’rac Hadisesi
Peygamberimiz (as) Taif’ten Mekke’ye üzgün döndü. (Daha önce işlenilen Taif konusu hakkında kısa hatırlatmalar yapılır.) Beklediğini elde edememişti. Kendini çok yalnız hissediyordu. Yorgunluktan Mescid-i Haram’da uyuyakaldı. O gece Allah’ın ona bir armağanı vardı. Cebrâil gelerek bu müjdeyi Peygamberimize (as) verdi. İsra adı verilen gece yolculuğu böylece başlamış oldu. Cebrâil onu uzun bir yolculuğa çıkararak çok kısa bir zamanda Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürdü. Oradan da birtakım yüce makamlara çıkarıldı (mirac).

(İsra kelimesinin gece yolculuğu, gece yürüyüşü, mirac kelimesinin yükseğe çıkmak ve yükselme aleti anlamlarına geldiği tahtaya yazılır.)

Bu olay Kur’an-ı Kerim’de İsra Suresi’nin birinci ayetinde şöyle anlatılır:
“Kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür.”

Müşriklerin ve Hz. Ebu Bekir’in Tavrı
Peygamberimiz (as) bu önemli yolculuk için Allah’a şükretti. Müşrikler ise bu yolculuğu işittiklerinde onunla alay ettiler. Çünkü Mekke’den kervanlarla ancak bir ayda ulaşılan Kudüs’e onun bir gecede gidip dönemeyeceğini düşünüyorlardı. Ona Kudüs’le ilgili sorular sordular. (Mescid-i Aksânın kaç kapısı var? Şurası nasıl, burasında ne var? diye Rasûlullah (s.a.s.)'i soru yağmuruna tuttular.)
Aldıkları cevaplar doğruydu, ama yine de inanmıyorlardı. Hz. Ebu Bekir’e giderek Kudüs’e ne kadar zamanda gidilebileceğini sordular. Hz. Ebu Bekir bir ayda gidilebileceğini söyledi. Aldıkları cevap Mekkelileri sevindirmişti. Bunun üzerine Mekkeliler “Arkadaşın Muhammed oraya bir gecede gidip geldiğini iddia ediyor.” dediler. Hz. Ebu Bekir “O söylemişse doğrudur.” diyerek Hz. Peygamber’i (as) onayladı. Bu olaydan sonra Hz. Ebu Bekir’e doğrulayan, tasdik eden anlamına gelen Sıddîk denildi.

Hz. Ebu Bekir’in bu tavrı Mekkelileri iyiden iyiye çileden çıkardı. Bu olay Peygamberimize (as) yeni bir azim ve güç verdi, inananların da imanlarını güçlendirdi.
(Kudüs-Mekke arasının 1235 km olduğu, daha iyi anlayabilmeleri için yakından uzağa ilkesi ışığında bunun örneğin İstanbul’dan Gaziantep’e gitmek anlamına geldiği söylenir. Bugünün teknolojik şartları açısından bugün buna inanmanın daha kolay olduğu, internet aracılığıyla çok uzaktaki bir ülkede yaşayan bir akrabamızla rahatlıkla konuşabilmemize ve uzaya araştırma amacıyla yollanan roketlere vurgu yapılarak bunların o zamanki insanlar için mucize olarak nitelendirilebileceği ama bugünün şartlarında sıradan olaylar olduğu dolayısıyla İsra ve Mirac hadisesinin gerçekleşmesi mümkün olan olaylar olduğu, ama bütün bunlarla beraber bir şeyin gerçekleşmesi için Rabbimizin onun olmasını istemesinin yeterli olduğu, O’nun kudretinin sonsuzluğu ve bize bildirdiği şeylerin doğruluğuna eksiksiz olarak iman etmemiz gerektiği anlatılır.)

Hediyeler
Hediye kutularını açmaları söylenir. (Kutuların içlerinden Mi'rac hediyeleri çıkar.)
Bu yolculukta Resûlullah’a (as), bütün ümmetinin cennete kabul edileceği müjdelendi. İçlerinden günahkâr olanların da -eğer affedilmezlerse- bir süre cehennemde cezalandırıldıktan sonra cennete alınacağı bildirildi. Ayrıca Bakara Suresinin Âmene’rresûlü...” diye başlayan son iki âyeti ile beş vakit namaz armağan edildi.

Namaz Nasıl Bir Hediyedir?
(Kısaca namazın öneminden bahsedilir.)
İşlerimizi namaz vakitlerine göre ayarlarız. Böylece namaz hayatımızı düzene sokar. Günde beş kez Rabbimizin bizi huzuruna çağırması bizi ne kadar sevdiğini ve önemsediğini gösterir. Namaz kılmamız için gerekli olan abdest ve namaz sağlığımıza da çok faydaları vardır. (Gerekirse ayrıntılı birkaç örnek verilebilir.)
Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem-namazın günahlardan alıkoymasını bir hadis-i şeriflerinde şöyle dile getirmişlerdir:
      -    Herhangi birinizin kapısı önünde bir nehir bulunsa ve o nehirde günde beş kere yıkansa, kendisinde kirden bir eser kalır mı, diye sorunca, dinleyenler:
-       Hayır, hiçbir şekilde kir kalmaz ya Rasulallah, dediler. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz –sallallahu aleyhi ve sellem- :
-       İşte, beş vakit namaz da böyledir. Allah, namaz ile günahları siler.(Mümin, daima tertemiz olur.) buyurdu. (Buhari)

İşte namaz böylesine önemli bir ibadettir, Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi “Dinin direğidir” ve bizim hem ruhumuza hem de bedenimize sayamayacağımız kadar faydaları vardır. Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Namaz mü’minin miracıdır.” Yani bir Müslüman namaz kıldığı vakit Rabbinin huzuruna çıkar ve Peygamber Efendimizin miracda yaşadığı güzellikler gibi güzel duygular, güzel anlar yaşar, içi huzurla dolar. Mirac’ın Peygamber Efendimiz’e Taif seferinden duyduğu üzüntüyü unutturması gibi, namaz da günlük hayatın stresinden, problemlerinden bir süre de olsa uzaklaşmamıza, dua edip, halimizi, sıkıntımızı Rabbimize anlatmamızı, O’na yakınlaşmamızı sağlar. Uçakta yolculuk eden bir insan için yeryüzündeki nesneler nasıl karınca misali küçük görünürse Peygamberimiz de Mirac’a çıktığında sıkıntıları kendisine küçücük görünmüş ve sıkıntılardan uzaklaşmıştır. Bizler de namaz ile günlük hayatın sıkıntılarından uzaklaşırız.

Eğitici Oyun:
İsra ve Mirac hadisesinde geçen kelimeler (İsra, Mirac, Sıddîk, Recep, Mescid-i Aksa, Kâbe, Mekke, Kudüs, Amenerrasulu, Beş vakit namaz vs.) küçük kâğıtlara yazılır. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Her gruptan bir öğrenci sırayla kalkar ve bir kelime çeker. Seçtiği kelimeyi telaffuz etmeden arkadaşlarına anlatmaya çalışır.

3.     Dersi Bitiriş:
a.     Özet ve kapanış:
b.    Değerlendirme soruları
-    İsra ne demektir?
-    Mirac ne demektir?
-    İsra ve Mirac hadisesi hangi üzücü olaydan sonra ve hangi hicri ayda gerçekleşmiştir?
-    Bu olayda Peygamberimiz nereden nereye yolculuk yapmıştır?
-    Olayı anlattığında Mekkeli müşriklerin tavrı ne olmuştur?
-    Hz. Ebu Bekir’e Peygamberimizi tasdik ettiği için verilen lakap nedir?
-    Peygamberimize Mirac gecesi verilen hediyeler nelerdir?
-    Bu olay Peygamberimize ve diğer Müslümanlara nasıl bir etki yapmıştır?
-    Namaz bizim için neden önemlidir?
-    Namaz ve Mirac arasında nasıl bir ilişki vardır?
-    Namaz ile ilgili bir hadis söyleyin.


4. El işi etkinliği:

Yapılışı: Fon kartonu kapaklı kart şeklinde kesilir. Kapağa hediye kutuları resmi çizilir ve kenarlardan maket bıçağıyla kesilir. Kesilen parçalar yukarı kaldırılarak her hediye kutusunun altına Mirac’da Peygamber Efendimize verilen hediyelerden birinin adı yazılır. Kart, istenilen renklere boyanır, pullarla süslenir. 

Hiç yorum yok: