Ahlak

Bereket
     Bereket hakkında genel bilgi (Bereket nedir, nerededir, nasıl elde edilir, günlük hayatımızda bereket)
     Bir Davul (hikâye)
     Halil İbrahim Bereketi (hikâye)
Cömertlik
     Ayşe Ne Yapmalı ? (cömertlik, grup tartışması)
     Bir Davul (hikâye)
Çalışmak
     Alın Teri (çalışmanın önemi, hikâye)
     Bazı peygamberlerin meslekleri
     Bazı peygamberlerin meslekleri (çalışma kâğıdı)
     Çalışmak ile ilgili atasözleri
     Küçük Kırmızı Tavuk (Çalışmanın önemi, hikâye, drama)
     Niçin Selâm Vermedi? (Çalışmanın önemi, hikâye)
Doğruluk
      Anka Kuşu ile Oduncu (doğruluğun karşılığı, hikâye)
      Kaşağı , Ömer Seyfettin (iftira, hikâye, video)
Hilm
     Hilm (çalışma kâğıdı)
     Hilm hakkında genel bilgi (Hilm nedir, hilm sahibi olmanın sonuçları, Peygamberimizin hilmi, âyet ve hadisler)
     Güneş ve Rüzgâr (hilm ile ilgili hikâye)
Kanaat
     Üç İhtiyar (hikâye)
Konuşma Âdâbı
     Konuşma âdâbı (faaliyet)
Nasreddin Hoca ile Noel Baba
Saygı
     Öğretmene saygı (drama)
Selamlaşma
     Selamlaşma âdâbı
Sorumluluk
     Fırtına Çıktığında Bile Uyuyabilirim (hikâye)
     Sorumluluk ağacı (çetele, okul öncesi)
     Sorumluluk (test)
Şükür
     İyi ki boynumuz var (video)
Tevbe
     Tevbe ile ilgili resimler
Yumuşak huyluluk
     Güneş ve Rüzgâr (Yumuşak ile ilgili hakkında hikâye)
     Yumuşak huyluluk (çalışma kâğıdı)
     Yumuşak huyluluk hakkında genel bilgi (Yumuşak huyluluk nedir, sonuçları, Peygamberimizden örnekler, âyet ve hadisler)