Siyer

Peygamberimizin Çocukluğu ve Gençliği
Peygamberliğine Kadarki Hayatı ve İlk Vahyin Gelişi
     İlk vahiy (faaliyet)
     Peygamberimizin gençliği ve ilk vahiy (kelime oyunu)
İlk Müslümanlar Mekke’de Zor Yıllar
     İlk müslümanların isimleri (faaliyet)
Taif Yolculuğu
     Taif ve Akabe (çalışma kâğıdı)

MEDİNE DÖNEMİ
Yeni Bir Şehre Yerleşmek
     Ensar muhacir kardeşliği (faaliyet)
     Uhud Gazvesi
     Hendek Gazvesi
Hudeybiye Antlaşması
İslam’a Davet Mektupları ve Mute Savaşı
Mekke’nin Fethi
Tebük Seferi