TecvidDurak İşaretleri

Duruş Kuralları


Harflerin Mahreçleri
     Kalın, İnce, Peltek Harfler (çalışma kağıdı)
     Kalın harfler (grup oyunu)


Hükmürra
     Hükmürra (video)


İdğam-ı Misleyn


İdğam-ı Mütecaniseyn


İdğam-ı Mütekaribeyn


Kalkale
     Kalkale (resimli konu anlatımı)

Kur'an'da Bulunan İşaretler
     Kur'an'da bulunan işaretler (video)


Lafzatullah
     Lafzatullah (örnek kelimeler)


Med Konusu
     Med harfleri
     Medd-i tabii
     Medd-i muttasıl
     Medd-i munfasıl
     Medd-i lâzım
     Medd-i ârız
     Med (genel)
          Medler (medlerle ilgili genel oyun)

Sakin Mim

Tenvin ve Sâkin Nun
     İdğam-ı meal ğunne
     İdğam-ı bilâ ğunne
     İklâb
     İzhar
     İhfa
     Tenvin ve sakin nun (genel)
          Tenvin ve sakin nun (faaliyet)


Tilavet Secdesi


Zamir
     Zamir (örnek kelimeler)